Historia

Od 2012 r. prowadzimy seminarium prawnicze (doktorzy Piotr Grzebyk, Marcin Stębelski, Adam Szafrański i Paweł Wojciechowski), które gromadzi grupę studentów zainteresowanych poznawaniem zagadnień prawniczych w sposób nieco mniej standardowy niż na zajęciach proponowanych w ramach regularnych studiów. Niestandardowość polega na włączeniu studentów w dyskurs prawniczy prowadzony przez czterech pracowników naukowych, zajmujących się różnymi dziedzinami prawa. Zajęcia odbiegają od typowego schematu rozważań dogmatycznoprawnych również dlatego, że stanowią dyskusję na tematy związane z filozofią prawa, etyką, metodami wykładni w oparciu o teksty z zakresu dogmatyki prawa. Dzięki temu kierują refleksję uczestników ku temu, co w stosowaniu prawa wydaje się najistotniejsze, a więc kwestii sprawiedliwości. Wreszcie niestandardowość zajęć przejawia się w niepunktowaniu ich punktami ECTS. Uczestnictwo opiera się wyłącznie na dobrowolności i nie wiąże się z żadną korzyścią, uzyskiwaną w ramach curriculum studiów.

Regularnym spotkaniom towarzyszą od 2012 r. wyjazdy weekendowe, podczas których odbywają się dyskusje, debaty oksfordzkie, symulacje rozpraw oraz pokazy filmowe obrazów dotyczących sprawiedliwości.