Misja

Naszym celem jest:

– poszukiwanie tego, co łączy prawników w ich pasji zawodowej
– posługiwanie się metodą nauczania spersonalizowanego opartego na metodzie tutoringu.

Prowadzący starają się łączyć przekaz wiedzy prawniczej z pomocą w ukierunkowaniu działań osób, który procentowałby w wypromowaniu absolwentów prawników – kompetentnych i zarazem prowadzących pogłębioną refleksję na temat tego co słuszne i sprawiedliwe.