Prowadzący i tutorzy

DSC_0070

dr Marcin Stębelski – doktor nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczy studentów prawa konstytucyjnego. Pracownik Trybunału Konstytucyjnego, asystent sędziego TK.

adam-szafranski
dr hab. Adam Szafrański – doktor nauk prawych, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się publicznym prawem gospodarczym w tym przede wszystkim prawem energetycznym, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminów dla tłumaczy przysięgłych.

pawel-wojciechowski
dr hab. Paweł Wojciechowski – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi zajęcia z prawa rolnego i żywnościowego.

Szwedo

dr Piotr Szwedo – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczy i zajmuje się prawem międzynarodowym.