Wiedeń

Mamy oficjalne potwierdzenie i zaproszenie na wyjazd do Wiednia (25-27 kwietnia). Mamy też plan działania dla seminarzystów, którzy chcą wziąć w nim udział. Oto on:

1) prosimy o przeczytanie dwóch tekstów – jeden znany, analizowany w Julinku G.Ingrama, drugi sędziego Antonina Scalii (oba dostępne na naszej stronie cl.edu.pl), a następnie przygotowanie – do 10 lutego – krótkiego (jednostronicowego) abstraktu wystąpienia na konferencji, z zaznaczeniem tytułu, planu pracy i literatury. Język – angielski.

2) po weryfikacji propozycji wybierzemy 4-5 osoby, które dostaną szansę zaprezentowania się w Wiedniu na naszym wyjazdowym seminarium łączonym z CL Kraków oraz gospodarzem i jego współpracownikami (prof. Grabenwarter)

3) osoby wytypowane będą miały miesiąc (do połowy marca) na napisanie wystąpień po angielsku.

4) na kolejnych 4 spotkaniach CL w semestrze letnim będziemy omawiać kolejne teksty na seminarium.

Wszelkie pytania i inne takie – osobiście u prowadzących CL, na dyżurach bądź w wolnej chwili.

http://cl.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/Antonin_Scalia.pdf

http://cl.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Justiciability.pdf