2016/2017

10.X

24.X

7.XI

28.XI

12.XII

16.I

Metoda pracy prawnika na przykładzie prawa energetycznego

Podstawy doktrynalne prawa ochrony środowiska i energetycznego

Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w kontekście ustroju rolnego

Zrównoważony rozwój

Private Food Law

Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

     Mariusz Swora, Niezależne organy administracji, Warszawa 2012, s. 9-55

Jan Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego,
Warszawa 2013, s. 13-17

Papież Franciszek, Laudato Si, rozdział  V – Wytyczne i działania

 Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po roku 2016 – Opinie i
Ekspertyzy dla Kancelarii Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji  – OE
197 2012Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)

Edith Brown Weiss, In Fairness to Future Generations and Sustainable Development.

 L. Busch, Quasi-states? The unexpected rise of private food law [w:]
Private food law, (red.) B. van der Meulen, Wageningen 2011, s.  51 –
74
Kamila Sobieraj Ochrona klimatu i powietrza jako globalnych zasobów
środowiska w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską, od strony 393

Aktualna notka prasowa

Podczas wyjazdu seminaryjnego w dniach 18-19 listopada 2016 r. porozmawiamy o:

  1. Handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla;
  2. TTIP;
  3. Systemie kontroli żywności:

oraz zorganizujemy Moot Court