Tutoring

Uczestnicy seminarium mogą korzystać z indywidualnych spotkań z tutorami. Spotkania dotyczą pracy nad sobą, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron. Tutoring oparty jest o metodę wypracowaną w ramach Collegium Wratislaviense (spotkania indywidualne z częstotliwością raz na dwa tygodnie).