2014/15

23.II

2.III

16.III

30.III

13.IV

16.IV

11.V

25.V

Zagadnienie
podmiotowości prawnej zwierząt

Zagadnienia
podmiotowości prawnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA

Wolność
zrzeszania się w związek zawodowy. Zasada negatywnej wolności
związkowej

Podmioty
praw i wolności w świetle koncepcji prawa karnego wroga
(Feindstrafrecht)

Problematyka
podmiotowości prawnej profesjonalnego sportowca

Spotkanie
z gościem” – dr Martin Belov (University of Sofia “St.
Kliment Ochridski”)

Spotkanie
z gościem” – dr Teresa Maria Moschetta (Università Roma TRE)

spotkanie
„wyjściowe” – podsumowanie seminarium 2014/2015

Wojciech
Giemza (student V roku kolegium MISH)

wprowadzenie
do dyskusji: Dominik Kulpa (student III roku prawa)

wprowadzenie
do dyskusji: Karolina Kantorowicz (studentka V roku prawa)

wprowadzenie
do dyskusji: Valeri Vachev (student V roku prawa)

wprowadzenie
do dyskusji: Andrzej Stelmachowski(student 3 roku prawa)

wprowadzenie
do dyskusji na temat: The sources of law in action – the Bulgarian
jusdiciary between legal positivism and legal realism

wprowadzenie
do dyskusji na temat: EU Energy Policy

6 X 27 X 17 XI 1 XII 15 XII 12 I
Podmiot prawa Wolność – prawo Symulacja rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym Publiczny podmiot gospodarczy jako podmiot skargi konstytucyjnej

Food Business Operator– czyli podmiot działający na rynku spożywczym

Podmiot wolności i praw w Konstytucji okiem karnisty

Javier Hervada, Prawo naturalne, s. 105-118, (Rozdział IV Podmiot prawa) L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka. Konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997, s. 51 i n. Na podstawie postanowienia TK z dnia 6 kwietnia 2011 r., SK 21/07  Na podstawie postanowienia TK w sprawie Ts 13/12

Krzysztof Szczucki, W poszukiwaniu dóbr chronionych w konstytucji, Forum Prawnicze 4- 5/2011.

 

Wstępne materiały na wyjazd seminaryjny do Julinka (17-18 X 2014 r.):

Osoba prawna – Tomasz Giaro, Krótka historia istoty osoby prawnej w: Francieszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz, Maciej Szpunar (red.), Consul est Iuris et Patriae Defensor, Warszawa 2012, s. 59-74.

Tatiana Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014. s. 152-201.

Wyrok TK P19/13

J. Ciapała – Wolność a uprawnienie